De gezondheid van uw bouvierpup

Op het moment dat u bij uw fokker de pup ophaalt,mag u de van uitgaan dat u een gezonde bouvierpup meekrijgt.
Over wat nu een goede fokker is en of u een gezonde pup mag verwachten laten we hier buiten beschouwing.
Op onze site is hier een apart onderdeel over geschreven. Ik ga er op deze pagina vanuit dat uw pup gezond is als hij bij u thuis aankomt. Het is nu verder aan u om ook de medische verzorging over te nemen.

Het Europese paspoort

Het vaccinatieboekjeU heeft van uw fokker ook een dierenpaspoort ontvangen zoals hiernaast staat afgebeeld.
In tegenstelling van vroeger is dit nu voor u een belangrijk document geworden.
U heeft het nodig als u uw bouvier straks in een pension wilt onderbrengen tijdens u vakantie.
U heeft het ook nodig als u uw bouvier meeneemt naar het buitenland.
Het Europese dierenpaspoort vervangt alle documenten die tot 1 oktober 2004 in omloop waren
Dit betekend het rode dierenpaspoort, het gele vaccinatieboekje en het blauwe dierenpaspoort
In het Europese dierenpaspoort  worden door uw dierenarts de entingen genoteerd en de meeste behandelingen die u dierenarts gaat verrichten in het leven van uw bouvier.
Neem dus het boekje altijd mee,als u een bezoek brengt aan een dierenarts.
Ook wormkuren kunnen er in vermeld worden
Als u het Europese dierenpaspoort  van de fokker heeft ontvangen dient u vaak zelf wat aanvullende gegevens in te vullen.
Het betreft hier vaak uw naam ,adres en woonplaats.
De fokker heeft de naam van de pup al ingevuld en ook het identificatienummer is d.m.v. een barcodesticker door de fokker al in het dierenpaspoort aangebracht. ( foto links)
Als u in het boekje doorleest komt u verderop in het boekje een het klinisch onderzoek tegen zoals dat bij de eerste enting door de dierenarts is gedaan bij uw pup en  ziet u daaronder de eerste vaccinatie(s) die de pup bij de fokker heeft gekregen.
( foto rechts)

Dit onderzoek "vaak gezondheidsonderzoek genoemd" gebruikt de dierenarts om de bevindingen te noteren welke hij/zij waarnam toen uw pup de eerste ( puppy) enting kreeg.
U ziet 4 vakjes , met een waarde zoals onder vermeld.
Goed / nader onderzoek nodig of behandeling noodzakelijk.
Het vierde vakje kan aangekruist zijn waar onder bij de opmerkingen een aantekening kan staan

 

Als uw pup gezond is tijdens dat eerste onderzoek , dan heeft de dierenarts het vierkantje onder 1 aangevinkt.
Toch kan het zeker bij reutjes voorkomen dat bij Geslachtsapp. het vierkantje 2 is aangevinkt door de dierenarts.
Bij reutjes kunnen de twee balletjes indalen tot een leeftijd van zo'n 16 weken.
De kans is dat tijdens de eerste enting deze balletjes nog niet waren ingedaald.
De dierenarts heeft het vierkantje onder twee aangevinkt ,om uw dierenarts op de hoogte te brengen dat dit even in de gaten gehouden moet worden.
U hoeft zich daar absoluut geen zorgen  om te maken .
In de meeste gevallen zal ook de fokker u dat al hebben verteld.
Onderaan het eerste klinische onderzoek staat tenslotte aangegeven dat de pup een ontworming heeft gehad en of er vlooienbestrijding en tekenbestrijding heeft plaats gevonden.
Alle drie de vinkjes moeten aanwezig zijn.
Ontwormen is immers noodzaak bij pups.
Het Europese dierenpaspoort wordt jaarlijks ingevuld door uw dierenarts,waarbij ook een klinisch onderzoek rapport wordt ingevuld.
Zo kunt u altijd aantonen dat uw bouvier voor jaarlijks onderzoek en zijn entingen bij de dierenarts komt.
Dierenpensions vragen hierom en door de combinatie enting/klinisch onderzoek is het niet langer nodig om bij het verblijf in een dierenpension een aparte gezondheidsverklaring te halen bij de dierenarts.
Ook als u naar het buitenland gaat is het niet nodig een apart formulier bij de dierenarts te halen.
Alles staat immers in het paspoort vermeld

 Ontwormen en enten

inenten van uw pup NOODZAAK !! Zoals hierboven al staat vermeld is uw pup bij de fokker voorzien van zijn eerste inenting.
Aan u de taak nu het vaccinatie schema aan te houden zoals deze wordt aangehouden voor honden.
In de praktijk betekent dit dat u met uw pup al vrij snel naar de dierenarts gaat voor de tweede enting.
Meestal de negende week.
Een aantal jaren geleden was dit nog op de leeftijd van 12 weken en vervolgens 16 weken.
Maar dit is nu terug gebracht tot negen weken en 12 weken.
Dit omdat u wordt aangeraden uw pup in een zo vroeg mogelijk stadium zijn afweersysteem op te bouwen.
Een veel gestelde vraag bij fokkers is of het waar is dat de pup niet met andere honden mag spelen voordat deze alle inentingen heeft gekregen.
Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de omgeving waarin uw pup terecht komt.
  Entingsschema hondZoals hierboven al staat vermeld is uw pup bij de fokker voorzien van zijn eerste inenting.
Aan u de taak nu het vaccinatie schema aan te houden zoals deze wordt aangehouden voor honden.
Hiernaast ziet u zo'n schema
In de praktijk betekent dit dat u met uw pup al vrij snel naar de dierenarts gaat voor de tweede enting.
Zoals u kunt zien is dat zo rond de negende week.
Een aantal jaren geleden was dit nog op de leeftijd van 12 weken en vervolgens 16 weken.
Maar dit is nu terug gebracht tot negen weken en 12 weken.
Dit omdat u wordt aangeraden uw pup in een zo vroeg mogelijk stadium zijn afweersysteem op te bouwen.
Een veel gestelde vraag bij fokkers is of het waar is dat de pup niet met andere honden mag spelen voordat deze alle inentingen heeft gekregen.
Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de omgeving waarin uw pup terecht komt.
Hiermee bedoel ik dat u het beste honden uitlaatplaatsen kunt vermijden zolang uw pup nog niet volledig is ingeënt.
Natuurlijk mag uw pup spelen met de hond van uw zus etc etc.
Als u weet dat deze hond zijn entingen krijgt en goed wordt verzorgt is er niets aan de hand.
Helaas zijn er nog veel te veel mensen die een hond zien als een gebruiksvoorwerp en de waarde van een hondenleven niets waard vinden.
Enten en ontwormen hoeft niet zonodig.
Hoe erg dat ook is voor de hond van zo'n eigenaar, indirect loopt uw pup gevaar als zo'n hond toevallig drager is van een ziekte.
De meest fokkers adviseren dan ook de eerste weken honden uitlaatplaatsen te mijden en even te wachten tot uw pup zijn entingen heeft gehad.
Dierenartsen hebben hierop ingespeeld , vandaar het schema van 9 en 12 weken.
Soms hoor je ook dat er weleens  een vierde enting wordt gegeven op 16 weken.
Eerlijk gezegd heb ik hier mij bedenkingen bij.
Dit hebben wij nog nooit zelf gedaan en ik denk dat ook hier de commercie een rol speelt.
Maar oke , u moet het zelf weten.
Als u bij uw dierenarts komt denk dan ook aan de ontwormingspasta.
Ideaal voor bouvierpups is de Drontolpup.
Er zijn ook fokkers die nog de ontwormingspasta geven uit de blauwe tube.
Ook dit is een uitstekend middel,maar kan bij sommige pups diaree veroorzaken.
Dus adviseren wij u Drontolpup , de meeste dierenartsen  hebben dit in voorraad en schrijven het zelf ook voor aan hun klanten.
Het ontwormen van uw bouvierpup is net als enten noodzaak.
Hoe goed uw bouvierpup ook is ontwormt , elke pup is nu eenmaal drager van wormeneitjes
Daar hoeft u totaal geen angst voor te hebben ,maar ik wil gewoon aangeven dat ontwormen dus noodzaak is.
Het middel tegen de wormen nemen we dus mee bij het bezoek aan de dierenarts.
We kopen het niet in de winkel.
Ik ben niet zo'n voorstander van middeltjes van de dierenzaak.
Uw dierenarts weet wat u nodig heeft voor uw pup en is er op afgestudeerd.
Het prijsverschil is bovendien minimaal.

Uw pup is ziek

U moet zelf  regelmatig controleren of uw huisdier gezond is alhoewel veel hondenbezitters voelen wanneer hun hond ziek is.
Bij een puppy die nog een onvoorspelbaar karakter en temperament heeft is dat niet altijd gemakkelijk te zien.
Als uw pup op tijd van zijn inentingen is voorzien bouwt zijn lichaam een geweldig afweersysteem op dat tegen duizenden gevaren zijn lichaam beschermt.
Ondanks al uw voorzorgsmaatregelen zal het zeker voorkomen dat u meemaakt dat uw pup niet in orde lijkt te zijn.
Net als kleine kinderen kan  van het ene op het andere moment uw pup letterlijk doodziek lijken.
Het is overbodig om gelijk de hulp van een dierenarts in te roepen.
U  kunt zelf controleren of uw pup langdurig ziek is en ook de ernst van de situatie inschatten.
Ik weet dat dit soms heel moeilijk is.
Veel pupeigenaren nemen heel vaak het zekere voor het onzekere en raadplegen toch een dierenarts.
Natuurlijk is hier niets op tegen ,toch u kunt zelf ook veel  eerste onderzoekjes zelf doen bij uw pup.
Trouwens ik raad u aan uw pup regelmatig te onderzoeken,ook al mankeert hij niets.
Uw pup leert namelijk dan al in een vroeg stadium zich te laten onderzoeken en als hij dadelijk groot is heeft u zelf er veel baat bij,denkt u maar eens bij een dierenarts onderzoek.
U dient waakzaam te zijn als uw pup een van de volgende symptomen heeft:
- Slechte eetlust.
- Plotselinge af- of toename van het gewicht;geleidelijk gewichtsverlies gedurende langere tijd.
- Sloomheid; weinig animo om uit te gaan.
- Buitensporig veel drinken.
- Zeer vaak plassen of juist te weinig plassen.
- Bloed in de ontlasting,diaree.
- Aanhoudend overgeven.
- Veel kwijlen of onregelmatige ademhaling.
Als u een van deze symptomen waarneemt, is het belangrijk goed op te letten of deze verschijnselen aanhouden.
Zo ja dan is een dierenarts bezoek noodzakelijk. O ja voordat ik het vergeet een slechte eetlust is niet als uw pup een keer een maaltijd overslaat of als uw pup.
Ook bij diaree hoeft u niet gelijk naar een dierenarts toe te gaan.
Pups kunnen overigens snel aan de diaree zijn zonder dat uzelf begrijpt waarom.
Dit komt vaak doordat uw pup de neiging heeft alles op te eten.
Ja en dat kan soms diaree tot gevolg hebben.
Als u puppy last heeft van diaree en geen koorts heeft, kunt u het beste uw pup  een dag laten vasten (alleen vers drinkwater).
Daarna begint u met hem/haar gekookte rijst met gekookte kipfile te geven.
U zult zien dat de klachten dan langzaam af zullen nemen.
Denk er aan dat ook het geven van koekjes e.d. niet aanbevolen is ,als de pup diaree heeft.
Ook al kijkt de pup nog zo zielig als wij iets eten !!
Houd de diaree langer dan 3 dagen aan dan is een bezoek aan uw dierenarts aanbevolen.
 Tot slot In dit onderdeel geven we slecht een zeer beperkte uitleg over de gezondheid van uw pup.
Op deze website staan meer dan honderd artikelen over de gezondheid.
Zoekt u iets over een bepaald onderwerp dan kunt u het beste onze zoekmachine raadplegen.
Vul daar uw zoekterm in , bijvoorbeeld diaree.
Vervolgens klikt u op zoeken en alle onderwerpen op onze site die verband houden met diaree worden vervolgens weergegeven.